Thuốc mắt, tai mũi họng

 • ANRODIN

  Lưu ý - thận trọng: Không dùng quá liều chỉ định Phụ nữ có thai và cho con bú chỉ sử dụng theo sự chỉ định và theo dõi của thầy thuốc. Không điều trị kết hợp với các thuốc chống ho khác.

 • Aphaxylo 0.05%

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Biracin E

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Cebedexacol

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Chloramphenicol 0.4%

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Coldi baby 10ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Coldi neomycin 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Dexaclor 5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • DexaTifo

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Gentamicin 0,3%-5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Hadocort-D 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Hadolmax

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Humoxal 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Ileffexime Ophthalmic 5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Ileffexime otic 5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Padobaby

  Padobaby

 • Pacedex

  Pacedex

 • Oztis

  Oztis

 • Naphacollyre B complex 10ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Napharoton 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Naphazolin 0,05%
 • Natri clorid 0.9%
 • Neodex 5ml
 • Nostravin 8ml
 • Alastin tabs-1mg