Thuốc bổ

 • ALLVITAMINE

  Chỉ định: Bổ sung Vitamin thiếu hụt hoặc nhu cầu của cơ thể tăng trong các trường hợp: thể chất yếu kém, chán ăn, mệt mỏi, phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ đang phát triển, người lớn tuổi thiếu hụt dinh dưỡng, dưỡng bệnh.

 • 3B SOFT FORT

  Chỉ định:Dự phòng tình trạng thiếu hụt Vitamin nhóm B như: phụ nữ có thai và cho con bú, người già yếu, người có thể trạng yếu.

 • 3B SOFT

  Chỉ định: Dự phòng tình trạng thiếu hụt Vitamin nhóm B như: phụ nữ có thai và cho con bú, người già yếu, người có thể trạng yếu.

 • Oflovid 5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Osla

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Osla 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Otdin 0.1%

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • OTifar

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Otipax 15ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Otrivin 10ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Pivalone 1% 10ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Polydeson

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • omidop

  omidop

 • Panido 40

  Panido 40

 • Pantomin kit

  Pantomin kit

 • Polydoxancol 5ml

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.