>> Phân Loại Thuốc >> Thuốc mắt, tai mũi họng

Foracort 100 Inhaler
Tin đăng ngày: 12/1/2017 11:57:00 PM
Chỉ định:
Điều trị thường xuyên bệnh hen. 
- Bệnh nhân không được kiểm soát tốt với corticosteroid dạng hít và chất chủ vận beta-2 dạng hít tác dụng ngắn sử dụng khi cần thiết. 
- Bệnh nhân đã được kiểm soát tốt bằng corticosteroid dạng hít và chất chủ vận beta-2 tác dụng kéo dài.

Chống chỉ định:
Quá mẫn với budesonide, formoterol hay lactose dạng hít.

Liều lượng:
- Liều khuyến cáo: 
+ Người lớn (≥ 18 tuổi): 1-2 hít/lần x 2 lần/ngày. Một số bệnh nhân có thể cần liều lên đến tối đa 4 hít/lần x 2 lần/ngày. 
+ Thiếu niên (12-17 tuổi): 1-2 hít/lần x 2 lần/ngày. 
+ Trẻ em ≥ 6 tuổi: 1-2 hít/lần x 2 lần/ngày. 
- Bệnh nhân nên được bác sỹ tái đánh giá thường xuyên. 
- Hít mạnh và sâu qua đầu ngậm để đảm bảo liều tối ưu sẽ được phóng thích vào phổi. 
- Không được thở ra qua đầu ngậm. 
- Súc miệng sau khi hít để giảm thiểu nguy cơ nhiễm nấm ở hầu-họng.