>> Phân Loại Thuốc >> Thuốc đông y

Bài thuốc Cam Cát Thang Gia Vị
Tin đăng ngày: 4/2/2018 9:36:00 PM

Nguyên bản bài thuốc:
Bút Hoa Y Kính.
Giang Hàm Thôn
Trị các chứng phế uất, háo suyễn.

Vị thuốc:
Bách bộ ............. 6g
Bạch tiền ........... 6g
Cam thảo ............ 2g
Cát cánh ............ 6g
Phục linh ........... 6g
Quất hồng ........... 6g
Tuyền phúc hoa ...... 6g
Xuyên Bối mẫu ........6g
Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:
Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
Bối mẫu phản vị Xuyên ô, ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
Đang tiếp tục cập nhật